Powrót na główną stronę Forum.

Ogrodniczo Działkowe Forum.
Najlepsi polscy fachowcy. Bazy wiedzy praktycznej. Porady.
* Rejestracja    * Pomoc   * Wyszukiwarka    * Zaloguj 
  

Strefa czasowa: UTC + 1Utwórz nowy wątek Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ] 
Przeszukiwarka poniższego WĄTKU:
Idź do strony nr...        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
Autor Wiadomość
asma
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 26 gru 2014, o 12:36 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 7780
Skąd: Gdynia

 ---
Kończy się ten rok,zaczynają się niebawem rozliczenia podatkowe.
Kilka osób zwróciło mi uwagę,że zbyt późno zwracam się z prośbą o 1% od podatku.
Poprawiam i się i już teraz odświeżam temat.
Wklejam informację przekazaną przez Fundację Dzieciom"Zdążyć z Pomocą",której Alicja jest podopieczną.
Przekaż 1% podatku
W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10749 Maciejewska Alicja

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.


;:4 BARDZO PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% DLA ALICJI ;:4Obrazek

_________________
Przekaż swój 1% mojej córce Alicji
Ogród...cz.4
Od marzenia do spełnienia
Mniam,mniam ;) cz.2 Dietki i wygibasy cz.2

Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
Eliza52
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 28 gru 2014, o 12:13 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 2557
Skąd: Zachodniopomorskie

 ---
Według mnie, każdy kto przekaże pieniądze na konto Alicji mógły w Twoim wątku np mniam,mniam, albo na pw napisać ile pieniędzy zostało przekazanych. Będziesz miała orientacyjną kwotę. Jak rozliczę siebie i syna i innych(jestem księgową) to Ci napiszę ile było to żadna tajemnica a Ty będziesz wiedziała. Pozdrawiam Ela

_________________
Pozdrawiam Ela


Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
asma
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 28 gru 2014, o 20:09 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 7780
Skąd: Gdynia

 ---
Elizo-Dziekuję ślicznie ;:196

Fundacja podała na swojej stronie informację ,wklejamDrodzy Rodzice i Opiekunowie naszych Podopiecznych,

Informujemy, że księgowanie 1% podatku dochodowego za rok 2013 zostało zakończone.

Ewentualne reklamacje prosimy składać w Centrum Charytatywnym „Koniczynka”. Przed zgłoszeniem uwag prosimy jednak o dokładne sprawdzenie stanu subkonta Podopiecznego i zweryfikowanie, czy brakująca wpłata z tytułu 1 % podatku nie została jednak zaksięgowana.

Bardzo prosimy również o zapoznanie się z zasadami przekazywania 1% podatku na rzecz OPP oraz zasadami składania reklamacji w przypadku braku wpłaty z tytułu 1% podatku.

Zasady przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego określają przepisy ustaw podatkowych:

1) art. 27 i 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 201r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

2) art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.)

3) art. 21b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144, poz 930 z późn. zm.)

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych miedzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego ( Dz. U. Nr 86, poz.474)

Zgodnie z przepisami ww. ustaw podatkowych, naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwaną dalej „organizacją pożytku publicznego”, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt.1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Z kolei za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w terminowo złożonym zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania złożonej w ciągu miesiąca od upływu złożenia zeznania podatkowego, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nie przekraczającej 1% podatku należnego.

Przekazanie pieniędzy przez naczelnika urzędu skarbowego odbywa się od maja roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe na rachunek bankowy OPP. Naczelnik urzędu skarbowego, właściwy według siedziby OPP, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację zawierającą: dane identyfikacyjne podatników, którzy złożyli wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz tej organizacji (1), wysokości kwoty przekazanej tej organizacji(2) oraz informację o tzw. celu szczegółowym (3), jeżeli podatnik w złożonym zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania wyraził zgodę na przekazanie OPP danych wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3.

Jeśli na subkontach nadal brakuje wpłat z 1% podatku, najczęściej jest to wynik:

- błędnego wypełnienia Pit-u (podatnik nie wskazał „Celu szczegółowego” lub wpisał dane podopiecznego w niewłaściwej rubryce zeznania podatkowego,);

- wpisanie przez podatnika błędnych danych podopiecznego ( podatnik w zeznaniu podatkowym wpisał błędne lub niekompletne nazwisko, imię, dopisek lub numer podopiecznego).

- niezapłacenia w pełniej wysokości podatku stanowiącego podstawę obliczenia kwoty 1 % podatku, który miał być przekazany na rzecz na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego;

- złożenia przez podatnika zeznania podatkowego po terminie;

- błędnego przekazania przez Urząd Skarbowy do OPP danych dotyczących „Celu szczegółowego”( podatnik prawidłowo wypełnił zeznanie podatkowe jednak urząd skarbowy na zbiorczej informacji przekazanej do OPP nie uwzględnił danych wskazanych w zeznaniu przez podatnika)

- możliwe jest również nie przekazanie przez Urząd Skarbowy do OPP środków z tytułu 1% podatku, lub przekazanie należnych środków po terminie pobierania danych przez Ministerstwo Finansów.W wymienionych powyżej sytuacjach 1 % podatku został anulowany, nie przekazany lub przekazany Fundacji bez wskazania „Celu szczegółowego” (czyli imienia i nazwiska podopiecznego), pomimo wypełnienia przez podatnika rubryki zeznania podatkowego dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP”.Przed zgłoszeniem reklamacji, prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie wpłat i wykluczenie sytuacji wskazanych powyżej.Zasady składania reklamacji z tytułu braku wpłat z 1% podatku dochodowegoReklamacje powinny być:

a) składane w formie pisemnej.

b) można je przesyłać listownie na adres korespondencyjny Fundacji lub na adres email: b.janiszewska@dzieciom.pl, fundacja@dzieciom.pl.

c) składane przez:

podopiecznego fundacji lub jego opiekuna prawnego,
podatnika, który przekazał na rzecz Fundacji 1% podatku.
Wszelkie reklamacje są uwzględniane tylko po przedstawieniu następujących danych:

a) nazwisko i imię oraz adres podatnika,

b) identyfikator podatkowy (PESEL(1) lub NIP(2) ),

c) przekazana kwota 1% podatku (dokładna kwota),

d) nazwa urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznane podatkowe,

e) kserokopia PIT-u podatnika (tylko w przypadku udostępnienia zeznania podatkowego przez podatnika).

Jeśli podatnik wyraził zgodę na udostępnienie OPP swoich danych, o których mowa w art. 21b ust. 5 Ustawy, sprawdzenie brakującej wpłaty z pewnością to ułatwi. Trudności w odszukaniu brakujących danych mogą pojawić się, jeśli podatnik nie zaznaczył krzyżykiem, iż wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, gdyż informacje przekazane od urzędu skarbowego zawierają tylko następujące dane: nazwa urzędu skarbowego, imię i nazwisko podatnika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, „Cel szczegółowy” oraz odliczona kwota 1% podatku.


W związku z wieloma możliwymi powodami braku środków z tytułu 1% podatku, prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie, czy wskazane powyżej sytuacje nie miały miejsca oraz podjęcie prób samodzielnego wyjaśnienia braku wpłat na subkoncie podopiecznego.

W celu wyjaśnienia wpłat z 1% podatku, podatnik powinien:

1. skierować prośbę do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia, że 1% podatku za rok 2013 w wysokości..... (kwota) od podatnika.......(imię i nazwisko), został przekazany na rzecz Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” o numerze KRS 0000037904 w dniu........, bez wskazania „Celu szczegółowego”;
2. napisać krótkie oświadczenie, że chciał przekazać 1% podatku na rzecz....(numer subkonta, nazwisko i imię podopiecznego);
3. przesłać obydwa dokumenty na adres Fundacji.
Wszelkie reklamacje można przesyłać listownie na adres korespondencyjny Fundacji lub adres email: b.janiszewska@dzieciom.pl

Identyfikatorem podatkowym jest:

(1) Numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
(2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.

_________________
Przekaż swój 1% mojej córce Alicji
Ogród...cz.4
Od marzenia do spełnienia
Mniam,mniam ;) cz.2 Dietki i wygibasy cz.2

Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
Eliza52
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 28 gru 2014, o 21:02 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 2557
Skąd: Zachodniopomorskie

 ---
Asiu ta informacja potwierdza tylko moje wcześniejsze pisanie, że jeśli nie wiesz ile ma być tych pieniędzy to nie możesz tego sprawdzić nigdzie.Jeśli np Twoja znajoma poleci przekazać 1% dla Alicji a nie wpisze subkonta to oni nie wiedzą że to dla Alicji. Ale jeśli Ty będziesz wiedziała, że od znajomej dostałaś np 30 zł, a nie ma ich na koncie córki to koleżanka może napisać że jej pieniądze mają trafić dla Alicji, ale musisz o tym wiedzieć. Dlatego uważam że każdy kto chce przekazać dla córki 1% powinien powiadomić Ciebie. Ja do tej pory przekazywałam dla fundacji Anny Dymnej bez wskazywania subkonta i nie wiem czy moje pieniądze były przekazywane prawidłowo, dopiero Twój wpis zmusił mnie do zastanowienia. Asiu jestem emerytowaną dalej pracującą księgową z 40 letnim stażem pracy ale nigdy nie zastaniawiałam się gdzie i jak są przekazywane moje pieniądze.
Jeśli fundacja wydała takie pismo-kolaborat, to są nieprawidłowości i trzeba pilnować. Jeśli np nie będzie wpłaty moich pieniędzy, podam Ci z jakiego Urzędu Skarbowego, będziesz mogła powiadomić mnie a ja zainterweniuję i tyle.

_________________
Pozdrawiam Ela


Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
asma
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 29 gru 2014, o 11:17 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 7780
Skąd: Gdynia

 ---
To bardzo miłe z Twojej strony bo rozumiem,że nie każdy chce wpisywać zgodę na ujawnienie danych i nie każdy chce pisać ,że wpłacił itp
Slicznie Dziękuję za pomoc i zrozumienie problemu. ;:cm
;:167 ;:167 ;:167

;:167 ;:167 ;:167 KOCHANI ;:167 ;:167 ;:167

;:180 PROSZĘ O 1% DLA ALI
;:180

_________________
Przekaż swój 1% mojej córce Alicji
Ogród...cz.4
Od marzenia do spełnienia
Mniam,mniam ;) cz.2 Dietki i wygibasy cz.2

Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
misiaczekm
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 23 sty 2015, o 17:47 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 2388
Skąd: olsztyńskie/Barty

 więcej niż 1
A numer jest na pierwszej stronie, czy czekać bo może się zmienić?

Ups, nie zauważyłem go na górze... Sorrki!!

asma napisał(a):

12-10-2014 4,00 zł BartoszyceHi, hi mój teściu się załapał na listę!! W tym roku ja także ;:oj

_________________
Pozdrowionka!! MisiaczekM (Piotr)
Gliniany ogródek...MisiaczekM
Jak człowiek się zaprze...


Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
asma
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 23 sty 2015, o 19:09 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 7780
Skąd: Gdynia

 ---
Piotrze -ślicznie dziękuję,podziękowania również dla Teścia ;:cm

Ponawiam prośbę o 1% na rzecz Alicji ;:131

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000037904


W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10749 Maciejewska Alicja

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.


BARDZO PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% DLA ALICJI

_________________
Przekaż swój 1% mojej córce Alicji
Ogród...cz.4
Od marzenia do spełnienia
Mniam,mniam ;) cz.2 Dietki i wygibasy cz.2

Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
misiaczekm
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 23 sty 2015, o 20:46 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 2388
Skąd: olsztyńskie/Barty

 więcej niż 1
asma napisał(a):
Piotrze -ślicznie dziękuję,podziękowania również dla Teścia ;:cmOn to raczej o niczym nie wie, szkoda że w tamtym roku tak późno znalazłem Twoją potrzebę. Teść mi przyszedł praktycznie w ostatni dzień wysyłania pitów. Miałem kilka osób z pitami do rozpisania, w tym siebie (do tej pory nie marnowałem 1% i dawałem na opiekę paliatywną). Może w tym roku również przyjdą, będę pamiętać o Twojej córci!!

_________________
Pozdrowionka!! MisiaczekM (Piotr)
Gliniany ogródek...MisiaczekM
Jak człowiek się zaprze...


Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
asma
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 23 sty 2015, o 20:48 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 7780
Skąd: Gdynia

 ---
To miłe ;:167

_________________
Przekaż swój 1% mojej córce Alicji
Ogród...cz.4
Od marzenia do spełnienia
Mniam,mniam ;) cz.2 Dietki i wygibasy cz.2

Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
misiaczekm
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 23 sty 2015, o 20:55 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 2388
Skąd: olsztyńskie/Barty

 więcej niż 1
asma napisał(a):
Teraz muszę przygotować i wysłać faktury .Sporo faktur zostanie bo środków na subkoncie jest mniej niż w poprzednich latach i to sporo.


Ty wystawiasz ludziom faktury za ten 1%?

_________________
Pozdrowionka!! MisiaczekM (Piotr)
Gliniany ogródek...MisiaczekM
Jak człowiek się zaprze...


Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
asma
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 24 sty 2015, o 15:05 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 7780
Skąd: Gdynia

 ---
Piotrze-nie ludziom tylko Fundacji,w której Ala ma subkonto.
Jak na subkoncie są zaksięgowane wpłaty z 1 % to wysyłam do Fundacji faktury(za leki,rehabilitację,dojazdy,sprzęt ortoped.itd-zbierane przez cały rok).Na podstawie faktur otzymuję równoważną kwotę.

_________________
Przekaż swój 1% mojej córce Alicji
Ogród...cz.4
Od marzenia do spełnienia
Mniam,mniam ;) cz.2 Dietki i wygibasy cz.2

Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
misiaczekm
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 24 sty 2015, o 18:54 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 2388
Skąd: olsztyńskie/Barty

 więcej niż 1
Przepraszam, skrócony cykl myślowy....

_________________
Pozdrowionka!! MisiaczekM (Piotr)
Gliniany ogródek...MisiaczekM
Jak człowiek się zaprze...


Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
Eliza52
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 25 sty 2015, o 11:28 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 2557
Skąd: Zachodniopomorskie

 ---
Asiu ja już kilka osób rozliczyłam z 1% dla Alicji. Zrobiłam sobie listę i wpisuję kwoty żeby wiedzieć ile tego będzie. Jak narazie to były osoby po 6, 12 zł. Uzbierałam już 256zł. Siebie jeszcze nie bo muszę czekać na pit z zus.

_________________
Pozdrawiam Ela


Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
asma
 Tytuł: Re: Porażenie mózgowe - Alicja M - 1%
PostNapisane: 25 sty 2015, o 18:02 
Offline
Przyjaciel Forum - gold
Przyjaciel Forum - gold
Avatar użytkownika
Postów: 7780
Skąd: Gdynia

 ---
Jestem Ci BARDZO WDZIĘCZNA ;:cm

_________________
Przekaż swój 1% mojej córce Alicji
Ogród...cz.4
Od marzenia do spełnienia
Mniam,mniam ;) cz.2 Dietki i wygibasy cz.2

Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w temacie           [ Posty: 103 ]  Idź do strony nr...        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Strefa czasowa: UTC + 1


    |    Kto przegląda ten dział ?

Przeglądają dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

..
Skocz do:  
www.marolex.pl    E-sklep Marolex
  * Witryna używa cookies. Polityka cookies.  Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies i akceptację Regulaminu. *